List of Schools Ceredigion County in U.K | Liko.In

List of Schools Ceredigion County in U.K

School NameAddressPhone Number
Aberystwyth Teaching and Learning Centre CraftStation Buildings, Alexandra Road, Aberystwyth
Capel Seion Primary SchoolCapel Seion, Aberystwyth, Ceredigion1970612347
Cardigan Christian SchoolNew Life Christian Centre, Cardigan, Ceredigion1646694567
Ceredigion Pupil Referral ServiceAberaeron Teaching and Learning Centre, Portland Place, Aberaeron, Ceredigion7790619577
Ceredigion Teaching and Learning Centre AberaeronPortland Place, Aberaeron, Ceredigion1545571840
Cross Inn C.P. SchoolCross Inn, Llannon, Ceredigion1974272241
Gwenlli C.P. SchoolSynod Inn, Llandysul, Ceredigion1545580315
Pennant C.P. SchoolPennant, Llanon, Ceredigion1545570661
Rhydlewis C.P. SchoolRhydlewis, Llandysul, Ceredigion1239851416
St Tygwydd's SchoolPenylan Mansion, Llerchryd, Cardigan1239682335
Y.G. PontgarregPontgarreg, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion1239654415
Y.G. SwyddffynnonYstrad Meurig, Ceredigion1974831682
Yr Ysgol GymraegPlascrug Avenue, Aberystwyth, Ceredigion1970617613
Ysgol AberbancPenrhiwllan, Llandysul, Ceredigion1559370507
Ysgol AberporthAberporth, Aberteifi, Ceredigion1239810081
Ysgol Babanod AberteifiStryd Napier, Aberteifi, Ceredigion1239612491
Ysgol BeulahBeulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion1239810724
Ysgol Bro PedrLlanbedr Pont Steffan, Ceredigion1570422214
Ysgol Bro Sion CwiltSynod Inn, Llandysul1545580107
Ysgol Bro TeifiLlandysul
Ysgol BrynherbertLlanrhystud, Ceredigion1974272652
Ysgol Cei NewyddMaes Yr Ysgol, Cei Newydd, Ceredigion1545560363
Ysgol CenarthCenarth, Castell Newydd Emlyn, Carmarthenshire1239710060
Ysgol Ceredigion FachFelinfach Campus, Felinfach, Lampeter, Cereidion1570471262
Ysgol CilcenninCilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion1570470220
Ysgol Ciliau ParcCiliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion1570470650
Ysgol CoedybrynMaes-Llyn, Coedybryn, Llandysul, Ceredigion1239851234
Ysgol Comins CochComins Coch, Aberystwyth, Ceredigion1970623497
Ysgol Craig Yr WylfaFrancis Road, Borth, Ceredigion1970871280
Ysgol CwmpadarnPenygraig, Llanbadarn Fawr, Aberystywth, Ceredigion1970617674