Dahi block, Dhar Schools List

Schools list located in Dahi, in the district in the state of

School name Village Cluster Pin Code
P.s.chhendia Chhendia Hss Dahi 434565
Sai Vidhya Niketan Dahi Dahi Hss Dahi 434565
New Ms Thandala Atersuma Hss Ataersuma 454001
New Ms Koshyamau Badwania Hss Gajgota 454001
New Ms Makkadwani Badwania Hss Padiyal 454001
New Ms Pithanpur Badwania Hss Padiyal 454001
New Ms Katerkheda Dahi Hss Dahi 454001
Saraswati Gyan Mandir Devdha Devdha Ms Nipaniya Kala 454001
New Ms Kashta Dhramrai Hss Dharamrai 454001
Gayatri Gyan Mandir Fifeda Fifeda Hss Fifeda 454001
New Ms Chhendiya Gajgota Hss Dahi 454001
New Ms Kakriya Gajgota Hss Gajgota 454001
New Ms Kantabari Gajgota Hss Gajgota 454001
New Ms Rangaon Malpura Gajgota Hss Gajgota 454001
New Ms Chhachkua Gangapur Hss Padiyal 454001
New Ms Sindhyapani Schoolpura Gangapur Hss Gangpur 454001
New Ms Naharkadi Karjawani Karajwani Hss Arada 454001
New Ms Panhal Karajwani Hss Arada 454001
New Ps Nandi Ghade Karajwani Hss Arada 454001
New Ps Tikli Baydi Silkuan Hss Barda 454001
A.b.a.fifeda(m.s.) Aajgovn Hss Fifeda 454331
M.s.devrapura(new) Aajgovn Hss Padiyal 454331
P.s.ajgaon Aajgovn Hss Padiyal 454331
P.s.devrapura Aajgovn Hss Padiyal 454331
Naveen M.s. Amlal Amlal Hss Barda 454331
Nps(egs)bhilatpura Amlal Amlal Hss Barda 454331
P.s.amlal Amlal Hss Barda 454331
P.s.dabripura Amlal Hss Barda 454331
Sgm Arada Arada Hss Arada 454331
A.b.a.atersuma(p.s.) Atersuma Hss Ataersuma 454331
G.m.s. Atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
Hs Atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
M.s.atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
Nps(egs)baruutara Atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
Nps(egs)kakadpura(penderwani) Atersuma Hss Ataersuma 454331
Nps(egs)khedadeti Atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
Nps(egs)koshyamu Atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
Nps(egs)mankarpura Atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
P.s.atersuma Atersuma Hss Ataersuma 454331
P.s.malipura (atarsuma) Atersuma Hss Ataersuma 454331
M.s.bablibadi Bablibadee Hss Gajgota 454331
Satelite School Suparigular Bablibadee Hss Gajgota 454331
P.s.bablibadi Bablibadi Hss Gajgota 454331
Nps(egs)kajalkundi Babli Bu Bablibujurg Hss Gajgota 454331
Nps(egs)patelpura Bablibujurg Bablibujurg Hss Gajgota 454331
P.s.bablichhoti Bablichhoti Hss Gajgota 454331
A.b.a.badwania(p.s.) Badwania Hss Padiyal 454331
B.p.s.badwania Badwania Hss Padiyal 454331
Chamka Devi Pub Sch Badwaniya Badwania Hss Padiyal 454331
G.p.s.badwania Badwania Hss Padiyal 454331